<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Untitled Document

Ja egentligt havde jeg heddet Nielsen, hvis ikke det var for min oldefar Niels Peter Nielsen.

Han havde en købmandsforretning i Asnæs og på samme tid var der en anden købmand Nielsen i byen.

Uheldigvis fik min oldefar de regninger, som den anden købmand Nielsen skulle have haft. Det blev han så træt af, at han i 1904 købte efternavnet Gyldenvang.

(Download kopi af brevet hvori kong Christian d. 9 giver min oldefar tilladelse til at købe navnet Gyldenvang)

Her er stamtræet på min side:

(Download stamtræet som pdf fil)